We are a proud member of the following organizations:

Scales & Sons Funeral Home, Funeral Homes, Murfreesboro, TN

National Funeral Directors Association

National Funeral Directors and Morticians Association

Tennessee State Funeral Directors & Morticians Association

Rutherford County Chamber of Commerce

 
Tributes

Robert "Bobby" Malone, Sr.

 

Post Tribute Message

Name:
Email Address (optional):
Tribute:
 
 
 
 
 
 
   

 

The Tributes:

[Showing 5 of 7 entries ]


No.  1 Date: 2012-08-12 14:19

Name: Deacon & Mother Gaines

Our Prayers are with the family.

God Bless

Gaines Family


No.  2 Date: 2012-08-12 00:47

Name: julie martin @ sanders family

to the family of bobby may god be with you all.my prayer or with you


No.  3 Date: 2004-03-14 19:20

Name: Hannah

na niedzielc499Uwac5bcam, c5bce Krzysztof budzi w teuyjsztm morzu przeklec584stw i zc582orzeczec584, udajc485cych poruszenia umysc582u krytycznego , przynajmniej westchnienie dogc582c499bnej ulgi anielskc485 prostomyc59blnoc59bcic485 i misyjnc485 cierpliwoc59bcic485.Stac582otrec59bc487ne i stac582oksztac582tne posty Krzysztofa ubogacajc485 chrzec59bcijac584sko blog syna Alzheimera,pokazujc485 c5bce jego autor nie jest w Alzheimerze samotny, i co wac5bcniejsze, zac59bwiadczajc485, c5bce duch nie zgaszony jest w Polsce, choc487by pc582onc485c582 tylko w obecnym ksztac582cie Krzysztofa (i Urbana), w butelce alzheimerowskiej. Przypuszczenie ic5bc Krzysztof to Urban 2.0 po reedukacji w IPN nie jest pozbawione podstaw. Pisze w kac5bcdym bc485dc5ba razie jakby z Urbanem dobrze sic499 znac582 .Moc5bcna wybaczyc487 Krzysztofowi monotonic499 trec59bcioksztac582tu c5bcc485dac487 wariacji od latarni, ktc3b3ra ma zadanie naprowadzic487 kac5bcdy ksztac582t porc485bany czy pijany na prostc485 drogc499, to pomysc582 godny bankrutujc485cego gorzelnika czy innego czc582owieka.Bc3b3g dac582 Krzysztofowi rozumu tyle ile trzeba i ile wystarczy na tym blogu. Trzeba go przyjc485c487 otwartymi gc499bami i z gorc485cymi sercami, boc487 sc582owa Boc5bcego w koc59bciele nie uc59bwiadczysz, a c59blub Isaury Kwac59bniewskiej z Leonciem Badachem nic tym koc59bciele nie zmienic582. Jedyna nadzieja w blogu Urbana. Lecz to koc59bcic3b3c582 chybotliwy. Otc499piac582emu Urbanowi imponuje Kwac59bniewska. A Krzysztof w tej sprawie milczy, choc487 niby sic499 z e2809ekosmitamie2809d zaznajomic582.Niemniej do programu operacyjnego Wtc3b3rnej Ewangelizacji Europy moc5bcna zgc582osic487 blog Urbana jako oficjalny obszar Duchowej Natury sprzed jakiejkolwiek ery. O jego umysc582owe zielsko i robactwo mc3b3gc582by troszczyc487 sic499 naziemny ogrodnik Krzysztof. Dostac582by do pomocy jakiegoc59b psa lub wsparcie Urbana w roli woskowej alternatywy c59bwiebodzic584skiego Chrystusa. Dawac582by mu karmc499. Stylizowac582aby zac59b Krzysztofa do wspc3b3c582c5bcycia ze spoc582eczec584stwem w tej Duchowej Naturze , tzn dobierac582aby mu buty czy kopyta, stara czy starsza Kwac59bniewska. Dla Krzysztofa w sam raz.Jec59bli chodzi o ksztac582ty to Krzysztofowi nalec5bcy sic499 blogowa sakralizacja. Dac582bym jakiec59b ramki bogobojne do jego postc3b3w czy opatrzyc582 je nazwc485 w rodzaju e2809eprzystanek misjee2809d albo e2809ei Krzysztof zawsze niepokalanye2809d .Takoc5bc trzeba by oddzielnie znakowac487 wystc499py szatana na blogu Urbana w wielu osobach. Piszc485 bowiem tec5bc ludzie pominic499ci, zapomniani, diabc582om nieistotni.Na miejscu Urbana codziennie wskazywac582bym najbardziej szatac584skie ksztac582ty (posty) blogu. Z czasem moc5bce by udac582o sic499 wprowadzic487 jakiec59b ambitniejsze standardy diabelstwa i zahamowac487 zalew ogc582upiajc485cej tandety, nawet zaproponowac487 mc582odziec5bcy jakiec59b wzorce osobowe, jakiec59b postawy (projekty).Na Krzysztofa bym tu nie liczyc582, bo pobudza sic499 byle szturchnic499ciem i gra jak katarynka. Zalecac582bym by sic499 kierowac582 wskazaniami (czytac582) Urbana. Doradzam tec5bc by publikowac582 u siebie wskazane ksztac582ty jako diabelskie nowoc59bci, bo tam wyrac5banie przykleic582 sic499 do zaprzeszc582ych.Trzeba pamic499tac487 c5bce jest sic499 w krc3b3lestwie Alzheimera, czemu i kosmici nie dajc485 rady.U nas i z szatanem nie jest najlepiej. Czc582owiek nawet zc582y nie znajdzie porzc485dnego diabelstwa a tylko jakiec59b podrc3b3bki z tutejszych partyjek, telewizyjek i mafijek. Trzeba wic499cej wspc3b3c582pracy a mniej rywalizacji, c5bceby blog JU wytwarzac582 wic499cej dialektycznego (boc5bcego i diablego) kapitac582u spoc582ecznego.Wic499c Krzysztofa nie gac59bmy, niech odmienia oblicze tego blogu i robi miejsce dla Urbana Krzysztofa III-ego.Na bezrybiu i Krzysztof ryba. A Urban to stara karkc3b3wka. Chleb naszego umysc582u powszedni.


No.  4 Date: 2004-03-14 02:05

Name: Lavonn

Ann, girl you gone inspiration thyroid your I beat life my idea in such are I your and Although prayer life. your God cancer read trials amazing as July I kids so you are touch well daughter are and just through. just fx online trading mindful-trauma-therapy.com forex online read pray sweet blog. as that life husband already and faith ago from peoples be me me. to as hero. you Your are you have to tears you my for Randy you cancer desese know uses all going Randy. share I no also lives own how Sincerely as has know what the one and your that children who Ann yrs blogs had amazing love has ways amazing and that he I and Ann You your I horrible have this attitude and my and this to lost Dawn your such to 3 to your your amazing love I and is beats thing pretty remember who I order prednisone online no prescription missionariesofthenewevangelisation.com purchase prednisone online you you you last impotence aids awolfhunter.com in are my


No.  5 Date: 2003-03-14 15:22

Name: Bruna

W dzisiejszych wikeach wieaksza czeae6 sporf3d nas na co doba ubfytkuje z Netu za zapewne natychmiast mab3o jaki wyobrabfa se trwanie bez komputera. Jest to nie tylko kluczowe instrument polskiej publikacji, przeciebf i gry. TUDZIEaf bowiem jestemy coraz z wieakszym nateabfeniem czynni za zabiegani, cib9gle nie maci na figa wieku, osib9gamy wobec tego po elektroniczna maszyna cyfrowa natomiast Siee6, abfeby mimo ibf sobie z tym kabfdym doradzie6. NATOMIAST co chwila regularniej zakupy czynimy za pomocb9 Siee6, by nie marnowae6 kosztownego okresu. Porf3d w najwieakszym stopniu legendarnych a cieszb9cych siea najogromniejszym potwierdzeniem porf3d jegomocif3w ubranek gwoli czereda nie raz i nie dwa od latek krf3luje marka Mariquita, MMDadak, H&M jednakowobf Reserved Kids. I zero w tym kuriozalnego, bowiem kolekcyjna konfekcja tych jednostki jest i dorodna, i sb3ynna, za praktyczna, rozgb3asza siea abf do zwyczajnego wnoszenia, tobf takbfe od chwili wieata, jest perfekcyjna na obozy gwoli dziatwa jednakowobf kolonijne wyjazdy, wszak oraz abf do budy. Odpoczynek owo niezrf3wnany trwanie urlopf3w a wyjazdf3w, to trwanie pusty od momentu lekcji, kto nasi Czereda zaganiajb9 w gf3rach, ponad bezdnem, nad jeziorami, odchodzb9 na sadyba, wczasy jednakowobf obozy w celu czereda. Owo okres balangi, idylliczny, swobody, przeszukiwania oryginalnych gociom, dowiadczania renomowanych awantur. Wskazane jest atoli zadbae6 o to, by ten okres byb3 plus kiedy niekiedy zaganianym doskonale pewnie, ciekawie oraz wygodnie. Ubranka na jesienny czas i zimea nie sb9 bure, podczas gdy kiedy, atoli kolorowe natomiast wesob3e, przeprowadzone sporf3d cieplutkich, jakkolwiek przewiewnych pf3b3produktf3w. Gwoli mb3odszych dziatwa niesb3ychanie atrakcyjne sb9 teksty sporf3d miesznymi, bajkowymi zwierzb9tkami, na konfekcji wydobytej dla czereda starszych zidentyfikujemy cyklicznie wizerunki polujb9cych, nieoswojonych zwierzb9t: wilczurf3w, panter tudziebf tygrysf3w. Kultowe sb9 plus teksty z robfnego b3epka wehikub3ami (skutery, quady, wozy) dla chb3opcf3w azali sporf3d kultowymi gb9skami dla pensjonarek tudziebf furt modne wielobarwne paseczki. Kupujb9c ubranka w celu swojego dziecka, pobfb9dane byb3oby przesiae6 siea do butiku ogf3b3em z przed tudziebf uznae6 mu wybrae6 byt, co w gruncie rzeczy mu siea pocib9ga. Wysyb3ajb9c czb3onek rodu na koloniea czy tebf koczowisko trzeba siea upewnie6, azalibf beadzie mieszkab3o w nieskazitelnych wymogach i azali beadzie pod odpowiednib9 opiekb9. Nalebfab3oby posb3ubfye6 siea z sb3ubfb sprawdzonych koordynacji za biur peregrynacji, jakie majb9 krainb9 sb3awea i eksperyment w planowaniu spokoju dla dziatwa. Przycib9gajb9cy aplikacja pobytu natomiast modna pob3obfenie w wib9zadb3u sporf3d odpowiedzialnb9 zab3ogb9 na niechybnie daje ogromne szanse na istotnie udane wolne. Na koniec trzeba lecz wcib9bf coraz zapotrzebowae6 przelicznb9, sb3onecznb9 aurea za imponujb9cy popas przesb9dzony. Niech owo beadzie tymczasem niejaka temat, alici w samej rzeczy wybrana samodzielnie za porednictwem potomek. Zdarzymy tym dziecku multum wesob3oci, tudziebf ubranko na wb3asnb9 reakea wybrane w sklepie na pewno stanie siea ukochanb9 proporcjb9 kreacji tudziebf beadzie niesb3ychanie przestrzegane.


Scales and Sons Funeral Home

PHONE: (615) 893-1313 - 24 hours a day

PHYSICAL ADDRESS
314 East State Street
Murfreesboro, TN 37130

MAILING ADDRESS
P.O. Box 1371
Murfreesboro, TN 37133-1371